Θεμέλια

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

We remain true to the same principles on which our company was founded over a hundred years ago: providing superior service to our clients, putting safety first, creating opportunities for our people, delivering exceptional work.

As one of the premier construction companies in the country, we want to be the first name people think of when they think of quality building projects. We have built many times over the years, and have never used the same builder twice.

Μελέτη Έργου

Μελέτη:
Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ορθότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και την πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα διενέργειας όλων των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση όλων των προβλεπόμενων χρήσεων σε μία εγκατάσταση. Αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, ενεργειακής απόδοσης, διαρρυθμίσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατανομής δαπανών, περιβάλλοντος χώρου, αντισεισμικού ελέγχου, κ.ά.

 

Επίβλεψη Έργου

Επίβλεψη:
Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τομέας της επίβλεψης έργου έχει παραγκωνιστεί στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την παραγωγή έργων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορούν να ανακύψουν ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και ν’ αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθ’ όλα αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού – ο οποίος, άλλωστε, αναλαμβάνει την ευθύνη.Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, έτσι ώστε να διαφυλάττουμε το επίπεδο της εργασίας μας, αλλά και τον τελικό χρήστη, σεβόμενοι την προτίμηση και εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και την επιστημονική μας επάρκεια και γνώση.

Άλλες Υπηρεσίες Μας

want more

Speak to our experts

We help global leaders with their organization’s most critical issues and
opportunities. Together, we create enduring change and results.

Don’t hesitate to
contact us

Technical support
Make a call
+844 1800 33 555

As one of the premier construction companies in the country, we want to be the first name people think of when they think of quality building projects

Background

Los Angeles

New York

Brasillia

Rome

Vietnam

Background

Los Angeles

 

 

New York

 

Brasillia

 

Rome

 

Vietnam

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.