Εκσκαφές

Η πραγματοποίηση μιας εκσκαφής δεν είναι μια απλή διαδικασία καθώς εγκυμονεί μεγάλους κίνδυνους τόσο για το προσωπικό που εργάζεται όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο.

Η εταιρεία μας για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκσκαφής δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, παρέχοντας ταυτόχρονα λύσεις για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, όπως η αντιστήριξη των πρανών όταν δεν έχουν την κατάλληλη κλίση, η αντιστήριξη των γειτονικών κτισμάτων κ.α.

Ειδικότητά μας αποτελούν και οι εκβραχισμοί οικοπέδων, εργασία ιδιαίτερα εξειδικευμένη καθώς απαιτεί άριστο χειρισμό του κατάλληλου εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια κάθε εκσκαφής χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ειδικά μηχανήματα (εκσκαφείς) από έμπειρο προσωπικό κάτω από συνεχή αυστηρή επίβλεψη αρμόδιου προσωπικού.

Μεταφορά Γαιών

ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ

Καθαρισμός και Διαμόρφωση Οικοπέδου

Παρέχουμε υπηρεσίες για τον καθαρισμό οικοπέδων από άγρια βλάστηση και αποψίλωση των οικοπέδων και των ακάλυπτων χωρών από τα ξερά χόρτα, θάμνους, δέντρα και άλλα εύφλεκτα υλικά σε οικόπεδα που κατοικούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Αναλαμβάνουμε εργασίες για αποψίλωση, καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από θάμνους και ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους, διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών και εμπορική εκκαθάριση οικοπέδων είτε μεγάλα είτε μικρά, από το αίτημα του πελάτη ακολουθώντας πάντα τις απαιτούμενες νομοθεσίες.

Άλλες Υπηρεσίες Μας

want more

Speak to our experts

We help global leaders with their organization’s most critical issues and
opportunities. Together, we create enduring change and results.

Don’t hesitate to
contact us

Technical support
Make a call
+844 1800 33 555

As one of the premier construction companies in the country, we want to be the first name people think of when they think of quality building projects

Background

Los Angeles

New York

Brasillia

Rome

Vietnam

Background

Los Angeles

 

 

New York

 

Brasillia

 

Rome

 

Vietnam

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.